รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชี้ กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เป็นสมาร์ทซิตี้ ของจังหวัดลำปาง และแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ

20181112-MIS02-01

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง พร้อมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 สุสานหอย และการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมร่วมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ

20181112-MIS02-02

          สำหรับการเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง พร้อมลงพื้นที่ชมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 และสุสานหอย

20181112-MIS02-03

          ในช่วงบ่าย เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยนั่งรถรางเยี่ยมชมวิถีชุมชนที่บ้านเมาะหลวง เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแม่เมาะ และโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังและรับหนังสือของผู้แทนชุมชน เรื่องการเร่งรัดการอพยพและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของชาวบ้านชุมชนบ้านเมาะหลวง ชุมชนบ้านดงและชุมชนบ้านห้วยคิง และ การสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่เมาะ กลุ่มแรงงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ กลุ่มแคดดี้ และกลุ่มผู้ค้าขายตลาดแม่เมาะ

20181112-MIS02-04

          ภายหลังการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ถ่านหินลิกไนต์ เป็นเชื้อเพลิงที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณเหมืองแม่เมาะ โดย กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้ดำเนินการนำเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งจ่ายให้กับประชาชน ถ่านหินลิกไนต์ยังเป็นกลไกสำคัญในการรักษาราคาค่าไฟฟ้าของประเทศ ไม่ให้ผันผวนตามราคาเชื้อเพลิงโลก เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีกำลังการผลิต คิดเป็นร้อยละ 15 ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน ดำเนินการมาแล้วกว่า 40 ปี และคาดว่าจะมีปริมาณสำรองใช้ได้อีกประมาณ 35 ปี นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูพื้นที่ ไม่ใช่เพียงเพื่อการอนุรักษ์ป่า แต่เป็นการสร้างพื้นที่เพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดลำปาง โดยในอนาคตพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้จังหวัดลำปางกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ เพื่อเป็นแหล่งธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวของคนภาคเหนือ ในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้พลังงานสะอาด และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

20181112-MIS02-05

20181112-MIS02-06

          ในช่วงค่ำ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงานระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 มากกว่า 238,000 คน