เบื้องหลังภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ยังมีอีกหลายส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเป็นแรงพลังผลักดันความสำเร็จ

         วันนี้...เราจะมาทำความรู้จักกับอีก 1 ความภาคภูมิใจของ กฟผ. ผ่านภาพถ่ายสารคดีที่บันทึกเรื่องราวการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือ ทีม “EGAT Helicopter Inspection Line Team” หรือ ทีมเหินเวหาตรวจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ยืนหยัดเป็นทิวแถว

ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูมิทัศน์หลากหลายตามแต่ที่พาดผ่านเสาสูงเหล่านี้

ทำหน้าที่เชื่อมต่อและยืนหยัดภารกิจ

ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

แต่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเหล่านี้ ไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยว

พวกเขามีทีม EGAT Helicopter Inspection Line Team

คอยสอดส่องดูแล

เปรียบเสมือนแพทย์ประจำตัวที่ไม่ว่าจะตั้งประจำอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน

ทีมแพทย์เสาสูงกลุ่มนี้จะคอยบินไปตรวจสุขภาพตรวจสอบดูแลเพื่อบำรุงรักษาให้เสาส่งทั่วประเทศ

มีสภาพพร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลา

ตราบเท่าที่คนไทยต้องใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิต

เสียงใบพัดตัดอากาศดังสนั่น ท่ามกลางแสงอาทิตย์แผดเผา...

กัปตันสั่งทุกคนเตรียมพร้อม หลังจากประชุมแผนการบินสำรวจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงกับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การขึ้นบินแต่ละครั้งจะประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

นักบิน 1 คน ช่างประจำเครื่องบิน 1 คน และช่างบำรุงรักษาสายส่ง 2 คน

ทุกคนต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ความรับผิดชอบของตนเอง

ประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมารวมถึงความร่วมมือกันในทีม

ที่จะต้องคอยประสานงานกันตลอดเวลาที่บินตรวจเสาไฟฟ้าแรงสูงแต่ละต้น

กัปตันรายงานหอบังคับการบินเพื่อขออนุญาตขึ้นบินและแจ้งเส้นทางการบินตรวจทุกครั้ง

ช่างบำรุงรักษาคอยสอดส่องดูความเรียบร้อยของเสาแต่ละต้นที่บินผ่าน

ว่ามีความเสียหาย หรือมีสิ่งผิดปกติอื่นใดที่ต้องมาทำการดูแลหรือทำความสะอาดหรือไม่

เพราะเพียงแค่มีสิ่งสกปรก เช่น มูลนกบนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

EGAT Helicopter Inspection Line Team

จึงต้องคอยหมั่นตรวจสอบสุขภาพเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอย่างสม่ำเสมอ

“เสาทุกต้น สายไฟฟ้าแรงสูงทุกเส้น”

ต้องพร้อมเสมอเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการส่งกระแสไฟฟ้า

เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยลำเลียงเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงชีพอยู่ได้

พวกเรา “คน กฟผ.” จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 

ภาพและเรื่อง โดย ศตพรรษ จั่นรอด