กฟผ. พร้อมโชว์ศักยภาพขับเคลื่อนไทยก้าวสู่พลังงานแห่งอนาคต ร่วมกับหน่วยงานด้านพลังงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ในงาน“Future Energy Asia 2018” นิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นี้

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Future Energy Asia 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานที่รวบรวมบริษัทชั้นนำด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือในการจัดการพลังงานของภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Asia’s Integrated Oil, Gas & Energy Transformation” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โดยภายในงาน กฟผ. ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovate Power Solutions for a Better Life” พร้อมร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงวิชาการกับหน่วยงานด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

         งาน Future Energy Asia 2018 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงาน

         นอกจากนี้ ในงานมีการจัดเสวนา โดยผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย

  • วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Global CEO Panel : A New Energy Vision ; Time of Transition
  • วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.00 น. นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Global Business Leaders’ Panel : Strategies to Enable natural Gas Demand Creation in Emerging Markets และเวลา 11.35 น. นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Global Business Leaders’ Panel : Examining Coal’s Role in Asia’s Energy Mix in Relation to Oil & Gas and Renewable Energies

         ในส่วนของบูทจัดแสดงนิทรรศการ กฟผ. ได้แบ่งการจัดแสดงผลงานออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย 1. Exhibition Zone เป็นการแสดงแนวทางการพัฒนาของ กฟผ. เพื่อก้าวสู่ธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการสถานีกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2. Business Zone เป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ กฟผ. และบริษัทในเครือ ได้หารือทางธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อแสวงหาลู่ทางการดำเนินการในอนาคต ทั้งในประเทศและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สำหรับโซนสุดท้าย 3. Talk Zone เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึง แนวทางการพัฒนาของ กฟผ. ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้อย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ได้จัดผู้บรรยายให้ความรู้ใน Talk Zone ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานของ กฟผ. ประกอบด้วย 1) EGAT LNG Business and FSRU Project 2) Integrated Renewable Firm Power System 3) Demand Response 4) The Experience of New LNG Shipper 5) Preparation of Conventional Power Plant for Re Penetration และ 6) MAE HONG SON Smart Grid

         ทั้งนี้ คาดว่าจะมีหน่วยงานกว่า 200 หน่วยงานเข้าร่วม งาน Future Energy Asia 2018 และมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 8,000 คน โดยมีเป้าหมายจะดึงดูดนักธุรกิจด้านพลังงานเข้าร่วมพบปะหารือการขยายลู่ทางด้านธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการประชุมด้านวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารร่วมกันหารือเชิงนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่สนใจเข้าร่วมงาน กฟผ. ได้จัดเตรียมรถบัสบริการจำนวน 1 คัน ออกจาก กฟผ. เวลา 9.00 น. ณ ป้อมยาม 1 กฟผ.