สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เฝ้ารับเสด็จ