20190131 ART01 01

          ท่ามกลางป่าชายเลนเขียวครึ้มที่รายล้อมไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ทะเลนานาชนิด บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยรอบ เป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่างโรงไฟฟ้ากระบี่ หรือเดิมคือพื้นที่ของเหมืองลิกไนต์กระบี่ อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่เพียงไม่กี่สิบกิโลเมตร ห้อมล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่คอยหล่อเลี้ยงและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้มาตลอดระยะเวลา 15 ปี

          ย้อนกลับไปเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา ใต้ผืนดินอันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน ได้ถูกค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างถ่านหินลิกไนต์จำนวนมาก ซึ่งมากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ การลิกไนต์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังได้ควบรวมองค์กรภายใต้ชื่อใหม่ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เปิดการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จ.กระบี่ รวมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เหมืองบางปูดำ, เหมืองคลองหวายเล็ก และเหมืองคลองหมาก รวมทั้งได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ กำลังผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ โดยขนานเครื่องเข้าสู่ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในภาคใต้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2507 กระทั่งมีพิธีปิดโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่และเหมืองถ่านหินลิกไนต์ทั้ง 3 แห่ง อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 กันยายน 2538 เนื่องจากโรงไฟฟ้าหมดอายุการใช้งาน รวมระยะเวลา 31 ปี ที่โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่พัฒนาประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจ และอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้

         จุดสิ้นสุดก้าวสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2539 กฟผ. จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งใหม่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่เดิม นั่นคือ โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิตรวม 340 เมกะวัตต์ ขนานเครื่องเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ขึ้นชื่อว่า “โรงไฟฟ้าปิดทองหลังพระ”

20190131 ART01 02

          ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ ด้านการใส่ใจดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการสนับสนุนสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่สำคัญ คือ การเป็นโรงไฟฟ้าที่พร้อมรับทุกบทบาทในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าในภาวะวิกฤตหรือเร่งด่วนขนาดไหน โรงไฟฟ้ากระบี่พร้อมเดินเครื่องทุกครั้งเมื่อถูกสั่งการ และพร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน ทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งพลังงานที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์

          นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ในฐานะผู้บริหาร กฟผ. ที่กำกับดูแลโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงไฟฟ้ากระบี่ให้ฟังว่า โรงไฟฟ้ากระบี่ หากพิจารณาเป็นยุคสมัย แบ่งได้ออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคสมัยใหม่ ปี 2547-2551 คือยุคที่โรงไฟฟ้ากระบี่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็นโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เดินเครื่องตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถูกสั่งเดินเครื่องเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมายุคกำลังผลิตเสริม ปี 2551-2555 เมื่อโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 จังหวัดสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้ากระบี่มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่า เนื่องจากราคาน้ำมันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก ราคาสูงขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า โอกาสในการเดินเครื่องจึงลดลง แต่ยังคงได้เดินเครื่องอยู่เสมอ เพราะโรงไฟฟ้าหลักในภาคใต้ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้า ที่สำคัญในยุคนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเตาจากชนิดที่ 5 (ซัลเฟอร์มากกว่า 2%) เป็นน้ำมันเตาชนิดที่ 2 (ซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5%) เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ยิ่งทำให้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

20190131 ART01 03

          และตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน ถือว่าเป็น “ยุคปิดทองหลังพระ” เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ โรงไฟฟ้ากระบี่ถูกลดความสำคัญลงไปโดยสิ้นเชิง แทบจะไม่ได้เดินเครื่องเลย เนื่องจากราคาต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูง และถูกกำหนดให้เป็นโรงไฟฟ้าชนิด “Reserved Shutdown” มีหน้าที่เสริมความมั่นคงของระบบ เดินเครื่องกรณีเกิดปัญหา เช่น โรงไฟฟ้าจะนะหยุดเดินเครื่อง กรณีแหล่งก๊าซพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหยุดจ่ายก๊าซ หรือวิกฤตการณ์ในปีที่ผ่านมา กรณีพายุปาบึกเข้าพัดถล่มในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด โรงไฟฟ้ากระบี่ถูกสั่งให้เดินเครื่องเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เนื่องจากแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ปัจจุบันโรงไฟฟ้ากระบี่ได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันเตาได้ เพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มตามนโยบายของรัฐบาล

          ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อากาศ และระบบนิเวศ เนื่องจากโรงไฟฟ้าสูบน้ำจากคลองปกาสัยมาใช้ในกระบวนการหล่อเย็น ซึ่งน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจะถูกปล่อยลงสู่ถังปรับสภาพน้ำ(Neutralization Basin) เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีสภาพเป็นกลางก่อนที่จะสูบไปยังบ่อตกตะกอน และน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ำ (Holding Pond) แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลง ก่อนปล่อยน้ำกลับลงสู่คลองปกาสัย ทุกครั้ง ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ายังคงดำเนินวิถีชีวิตและยึดอาชีพประมง ทำมาหากินในท้องทะเล ออกเรือหากุ้ง หอย ปู ปลา ได้ดังเดิมเหมือนในอดีต และจุดที่น่าสนใจ คือ ในคลองปกาสัยและคลองอื่นๆ ในละแวกนั้น เรามักจะพบถ่านหินจมปะปนอยู่ใต้น้ำอย่างคุ้นตา เพราะในอดีตคือแหล่งถ่านหินลิกไนต์อายุนับพันปี ซึ่งระบบนิเวศใต้น้ำบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมเหมือนในอดีต เด็กๆ ยังกระโดดเล่นน้ำกันได้หลังกลับจากโรงเรียนเป็นประจำ

20190131 ART01 04

20190131 ART01 05

          ทุกวันนี้ ป่าชายเลนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ยังคงเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นยอด อากาศรอบโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ยังคงสดใส เพราะโรงไฟฟ้ากระบี่มีการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ชนิดเปียกที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เพื่อลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนั้น ยังติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า และบรรยากาศโดยรอบแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ เพื่อคอยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอากาศรอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพที่ดี เมื่ออากาศดี คุณภาพชีวิตของชุมชนก็ย่อมดีตามไปด้วย

          นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ยังได้ให้การสนับสนุนชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะการปล่อยพันธุ์ “หอยชักตีน” สู่ธรรมชาติทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น หอยชักตีน ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน, โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการปลูกหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของฝูงพะยูน ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและกระตุ้นการท่องเที่ยว และยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมาย รวมทั้งการสนับสนุนอาชีพที่สร้างรายได้จากของดีรอบโรงไฟฟ้า อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเรือหัวโทงจำลอง ซึ่งเป็นเรือที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดกระบี่, ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน พืชท้องถิ่นของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน

20190131 ART01 08

20190131 ART01 07

          แม้ว่าปัจจุบัน โรงไฟฟ้ากระบี่จะถูกลดบทบาทลงเป็นเพียง “โรงไฟฟ้าปิดทองหลังพระ” แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉิน ก็จะทำหน้าที่ปิดทองหลังพระอยู่เสมอ เพราะหากไม่มีผู้ปิดทองด้านหลังของพระแล้วนั้น องค์พระทั้งองค์ก็คงไม่งดงามสมบูรณ์ได้ ถึงกระนั้นโรงไฟฟ้ากระบี่ก็มิได้หยุดนิ่ง แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง และไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปี โรงไฟฟ้ากระบี่จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนให้กับประเทศ และเดินหน้าผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยตลอดไป ....

20190131 ART01 09

20190131 ART01 10