กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำเสนอ 4 ผลงานเด่น ภายในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 หวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจและรากฐานที่แข็งแกร่งให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงคิดค้นผลงานมากมายจนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักประดิษฐ์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

         ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า กฟผ. ได้มีการดำเนินงานด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องดังกล่าวนับเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตต่อไปขององค์การ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เป็น “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และในปีที่ กฟผ. ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 50 นี้ ก็จะต้องนำสิ่งที่ได้ดำเนินการมา ทั้งในเรื่องงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปผลักดันให้สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

         ด้าน นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมว่า กฟผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน เพื่อสนับสนุนงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1) เครื่องดันสายและชุดคันโยกสาย จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 2) ระบบเฝ้าระวังความชื้นบริเวณอุปกรณ์ในระบบส่ง จากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน และฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ประแจเปิด - ปิด วาล์วอเนกประสงค์ จากโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด และ 4) อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่านอัตโนมัติ จากฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ซึ่งทั้ง 4 ผลงาน ล้วนได้รับรางวัลต่างๆ มามากมายในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ งาน The International Trade Fair - Ideas, Inventions and New Products (iENA 2018) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และงาน 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มาร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งจะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการนำไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาองค์การต่อไป

         สำหรับภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “2 กษัตริย์นักพัฒนา ศาสตร์พระราชาเพื่อปวงประชาเป็นสุข” และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การประกวดนวัตกรรม Innovations for Street Food รวมผลงานที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,500 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาและการฝึกอบรมด้านการประดิษฐ์ในหัวข้อต่างๆ อีกด้วย ผลงานเหล่านี้เป็นการแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

         ทั้งนี้ งานวันนักประดิษฐ์นับเป็นการรวมพลังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านการประดิษฐ์ และสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างเวทีในระดับนานาชาติ ให้เหล่านักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน รวมถึงยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยให้ก้าวเข้าสู่ในเวทีระดับโลก