กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการมลภาวะฝุ่นที่ดีมาก เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการบริหารจัดการดูแลปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลการวัดค่าฝุ่นละอองและมลสารต่างๆ จากกระบวนการทำเหมืองและผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนมาตรการการควบคุมค่ามลสารให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของคณะฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีการควบคุมระบบการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้

          ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังรายงานผลการวัดค่าฝุ่นและมลสารต่างๆ ตลอดจนการเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ เช่น พื้นที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ลานกองถ่านเหมืองแม่เมาะ และจุดขนถ่ายเถ้าลอย เป็นต้น พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. แม่เมาะ ที่สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตให้ได้ดีกว่าค่าที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษตลอดมา ทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้มั่นใจในมาตรฐานการดูแลเรื่องมลสาร นอกจากนั้น กฟผ. แม่เมาะ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

         ด้าน นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะได้ร่วมมือกับจังหวัดลำปางและหน่วยงานต่างๆ ทุกปี ในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง ซึ่งนอกเหนือจากการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้ว กฟผ. แม่เมาะ ยังมีการจัดเตรียมอาสาสมัครมาช่วยดับไฟ อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดับไฟ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า หรือพื้นที่ทำกินของราษฎรใน อ.แม่เมาะ

          ส่วนในประเด็นค่าฝุ่น PM 2.5 ใน อ.แม่เมาะ ที่ถูกนำเสนอในสื่อโซเชียลว่ามีค่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ นายประจวบ ดอนคำมูล ได้ชี้แจงว่า ทาง กฟผ. แม่เมาะ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่สามารถวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้มาหลายปีแล้ว ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ เพิ่งติดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณฝุ่นที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีค่าสะสมมาตั้งแต่ต้นปี 2561 นอกจากนั้นจากผลการวิจัยแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่ากว่า 50% ของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มีสาเหตุจากการเผาวัสดุ เศษวัชพืช และควันจากไฟป่า ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ได้มีมาตรการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นและมลสารทุกกระบวนการอย่างเข้มงวด เช่น การสเปรย์น้ำที่เครื่องโม่ดินและถ่าน การทำคันดินและปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนชุมชน เป็นต้น