กฟผ. ร่วมกับ อบก. และ สสท. มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณพันธมิตร 87 หน่วยงาน ที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ร่วมกันแถลงความร่วมมือ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 87 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ภายในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน... ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” ซึ่ง อบก. ได้ร่วมกับ กฟผ. และ สสท. จัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า ทุกคนยอมรับกันว่าเสื้อผ้าซึ่งเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ และยังมีสัดส่วน GDP ของประเทศสูงมาก จึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะช่วยกันบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่ โดย อบก. ได้พัฒนา “ฉลากคูลโหมด” ที่รับรองเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการขับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี ช่วยเพิ่มความเย็นสบายในการสวมใส่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศ โดยร่วมมือกับ สสท. มาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันมีโครงสร้างผ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคูลโหมดจำนวน 123 โครงสร้างผ้า จาก 29 บริษัท และมีหน่วยงานที่ได้นำไปใช้งานมากกว่า 100 ราย ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังมองเห็นประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว และได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นเสื้อผ้าเบอร์ 5 ด้วย

         “เสื้อผ้าและสิ่งทอเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในระดับนานาประเทศในเรื่องของ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ว่าจะทำอย่างไรให้เสื้อผ้าและสิ่งทอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานเท่ากับเป็นการวางแผนงานล่วงหน้าให้กับประเทศว่าจะมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดได้อย่างไร” ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวเสริม

         ด้าน นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ สสท. ต่อยอดเสื้อผ้าเบอร์ 5 จากเสื้อผ้าคูลโหมด โดยได้นำคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพและความคงทน และการลดความร้อน มาผนวกเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้านความเรียบ ส่งผลให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สามารถใช้งานในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียส และสามารถคืนตัวหลังการซัก จึงทำให้เย็นสบายขณะสวมใส่ ในขณะที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าและประหยัดเวลา เนื่องจากไม่ต้องรีด โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการ 18 บริษัท 22 เครื่องหมายการค้า ซึ่งได้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 พร้อมกับเสียงตอบรับที่ดีโดยมีผู้ประกอบการที่ผลิตเฉพาะผ้าเท่านั้นขอให้มีการติดฉลากเบอร์ 5 ด้วย จึงได้มีการติดฉลากให้ผ้าเบอร์ 5 เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา

         “นอกจากนี้ กฟผ. ได้ขยายผลและเพิ่มทางเลือกในการสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 ผ่านการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ตัดเย็บผ้าเบอร์ 5 เป็นเครื่องแบบ และใช้งานเสื้อผ้าเบอร์ 5 สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรเป็นอย่างดี” นายจิระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

         ในขณะที่ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวว่า สสท. ได้ร่วมกับ อบก. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อนหรือเสื้อคูลโหมด โดย สสท. มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษา และการดำเนินการทดสอบ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางด้านการตลาด ด้วยการผลักดันให้เสื้อผ้าคูลโหมดได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) จากนั้นได้ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาเสื้อผ้าคูลโหมดไปสู่เสื้อผ้าเบอร์ 5 จากแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องรีด ทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลา ซึ่งตรงกับ Lifestyle ของคนปัจจุบัน นั่นจึงเป็นโจทย์ว่าเราจะเลือกใช้เส้นใยและทอผ้าอย่างไร หากยับแล้วสามารถคืนตัวได้เร็ว ซึ่ง SMEs ไทยก็ได้แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้จริง

         “ปัจจุบัน เสื้อผ้าเบอร์ 5 มีคุณสมบัติพิเศษทั้งในเรื่องความปลอดภัยจากสีและสารตกค้าง มีความแข็งแรงและคงทน และลดความร้อนร่วมกับคุณสมบัติที่สามารถคืนตัวได้หลังการซัก จึงช่วยลดพลังงานในการรีดผ้า อาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้ช่วยทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง” ผู้อำนวยการ สสท. ย้ำ

         สำหรับ โครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 และผ้าเบอร์ 5 กฟผ. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน จ่ายฉลากไปแล้ว จำนวน 170,000 ดวง ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 675,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี และมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 390 ตันต่อปี