กฟผ. เตรียมมาตรการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประหยัดไฟและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ติดดาว ช่วยประหยัดค่าไฟถึง 10%

     นายศานิต นิยมาคมผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟผ. ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทย ให้มีความสุข เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยและขอให้ความมั่นใจว่า กฟผ. จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยจะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ.ให้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นและงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

     ทั้งนี้กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วยวิธีง่ายๆ อาทิถอดล้างหน้ากากพัดลมช่วยให้พัดลมทำงานได้ดีขึ้น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่26 องศา ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 10% ใช้หลอดไฟ LEDแทนหลอดแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า 20 - 80% รวมถึงปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 รูปแบบใหม่ติดดาว (Ranking) ซึ่งมีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิมและสะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และ เบอร์ 5 สามดาวโดยในแต่ละระดับของดาวที่เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น5 – 10 % ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและทำให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย