20190621 PRE01 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ จาก 4 ภูมิภาค จัดการประกวด EGAT Animation Awards 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าผ่านการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชัน ชิงทุนการศึกษากว่า 3.2 แสนบาท

20190621 PRE01 02

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ จำนวน 4 แห่ง จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์การผลิตสื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าผ่านสื่อแอนิเมชันที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย สวยงาม และน่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้าง

         กฟผ. ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจ ส่งโครงเรื่อง บท และสตอรี่บอร์ด ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ความยาว 1 หน้า กระดาษ A4 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ แบ่งเป็น

    • ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    • ภาคกลาง - มหาวิทยาลัยศิลปากร

    • ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

         เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานภูมิภาคละ 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท สำหรับผลิตสื่อแอนิเมชัน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละภูมิภาค โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท รวมมูลค่า 320,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

         “กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประกวดแอนิเมชันทั้ง 4 ภูมิภาค จะทำให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้าน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการแสวงหาแหล่งพลังงาน ผลิต และจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมาตลอดระยะเวลา 50 ปี เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยทุกคน”นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวทิ้งท้าย