20190430 KAO01 01

 

         นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 สู่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ผลิต และส่งไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และประหยัดการใช้ไฟฟ้า

         แม้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตหลายต่อหลายครั้ง แต่ กฟผ. ได้มุ่งมั่นฟันฝ่าวิกฤติพร้อมกับคนไทย เพื่อให้แสงสว่าง และความสุขไปถึงคนไทยทุกคน และเราจะขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้คนไทยต่อไป

20190501 EGAT01 01

 

หนังสือที่น่าสนใจ

เปิดบันทึก 50 เรื่อง(ไม่)ลับ

เปิดบันทึก 50 เรื่อง(ไม่)ลับ

     

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง