มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำภาคเหนือไปครอง ในกิจกรรมประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ร.ศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมด้วยนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) ร.ศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท คือ ทีม ARK จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท คือ ทีมบุฟเฟ่ต์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม 3Minutes Studio จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 3 ทีมจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก พร้อมทั้งผลงาน Animation ที่ผลิตขึ้นจะได้รับการพิจารณานำไปเผยแพร่ออกสื่อสาธารณะต่อไป

         ทั้งนี้ การจัดประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 ภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ซึ่งจะประกาศผลชิงชนะเลิศแต่ละภาคเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 นี้