กฟผ. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และวัดป่าศรีแสงธรรม เปิดศูนย์อีเอ็ม เตรียมบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหลังน้ำลด

         วันนี้ (29 กันยายน 2562) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย พร้อมด้วยพระครูวิมลปัญญาคุณ นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารพุทธสถาน โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเน่าเสียหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี

         ทั้งนี้ ในการเปิดงานมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานโดยการโยนอีเอ็มบอลในบ่อบำบัด และร่วมกันกวนน้ำยาอีเอ็มก่อนที่จะเริ่มแจกจ่ายประชาชน จ.อุบลราชธานี ที่มีความต้องการบำบัดฟื้นฟูหลังน้ำลดในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับสู่สภาพปกติ

         ปัจจุบันศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียมีอีเอ็มบอลพร้อมใช้งานแล้วจำนวน 5,000 ก้อน โดยประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ฯ เพื่อนำไปบำบัดได้แล้ว ซึ่งหากมีผู้ประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ สามารถร่วมสนับสนุนกากน้ำตาล และขวดฝาเกลียว รวมถึงหากมีขวดก็สามารถนำมาร่วมกันบรรจุเพื่อแจกจ่ายชุมชนได้ โดยติดต่อที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โทรศัพท์ 045-319300 ต่อ 2304 หรือ 095-6214533