ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2562 โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเหล่านักวิจัย และนักประดิษฐ์ กฟผ. เพื่อจุดประกายให้ผู้ปฏิบัติงานคิดและสร้างสรรค์วิธีการทำงานหรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

         เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 โดยมีนักวิจัย และนักประดิษฐ์ ชาว กฟผ. เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 36 ผลงาน โดยมีนายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ (ชยน.) รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีอวกาศ ในฐานะที่ปรึกษา กฟผ. รวมถึงผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ และเผยแพร่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เป็นนักประดิษฐ์ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. แล้ว ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ วิธีการทำงานและกระบวนการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อร่วมเดินหน้า กฟผ. สู่องค์การแห่งนวัตกรรมต่อไป

         สำหรับงานมหกรรมการแสดงผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3–4 ตุลาคม 2562 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบเพื่อมานำเสนอและจัดแสดงในงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ทั้งสิ้น 36 ผลงาน จากผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 67 ผลงาน ซึ่งในวันที่ 4 ตุลาคม จะมีการประกาศผลตัดสินผลงานฯ และสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจจะพัฒนาผลงานเพื่อคว้ารางวัลรางวัลในต่างประเทศ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการเสวนา “ประกวดต่างประเทศอย่างไรให้ปัง ปัง ปัง” จากผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์จากการประกวดผลงานในต่างประเทศให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งพลาดไม่ได้อีกเช่นกัน