กฟผ. ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ (SCG) นำจิตทีมอาสา กว่า 150 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนหลวง ร.9 ตามโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะทั้งหมด 39 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้เข้าใช้บริการ

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะปลอดภัย ภายใต้มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา พร้อมนำจิตอาสา กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ร่วมกับวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา และยุวช่างอาสา จากมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ (SCG) รวมกว่า 150 คน โดยมี นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ เลขาธิการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา กล่าวต้อนรับ ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

         นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กล่าวว่า มูลนิธิช่างไทยใจอาสา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล แก่ประชาชน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งด้านการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าและอัคคีภัย รวมทั้งงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอาสามาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในโครงการภายใต้มูลนิธิฯ คือ “โครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย” ที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วจำนวน 13 แห่ง รวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็น 14 แห่ง จากทั้งหมด 39 แห่งของกรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมมือของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา และยุวช่างอาสา ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิช่างไทย ใจอาสา และภาคีเครือข่าย ทั้ง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และ กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร ในการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้เข้าใช้บริการสวนสาธารณะ รวมถึงบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการมีความสุข และลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการสวนสาธารณะ

         “สวนหลวง ร.9 เป็นสวนของพ่อ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาว กฟผ. จะได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่ง กฟผ. มีมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ที่คอยดูแลและสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ และล่าสุดจึงได้ประกาศเชิญชวนจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันทำความดี ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมลงพื้นที่กว่า 80 คน” นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติม

         ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มจิตอาสาทั้งหมด 10 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะ โครงสร้างอาคาร ถนนทางเดิน เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่น พร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ สะพาน ท่าน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ รวมถึงคุณภาพน้ำ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า หลายพื้นที่มีสภาพไม่ปลอดภัยและยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น เสาไฟยึดไม่แน่น หลอดไฟเสีย โครงสร้างชำรุดเป็นรอยร้าวเนื่องจากดินทรุดตัว ตู้ควบคุมไฟหลายจุดชำรุดและไม่มีกุญแจล็อค ปลั๊กไฟไม่มีฝาครอบกันน้ำ เครื่องเล่นชำรุดเสียหาย ถนนและทางเดินทรุดตัวไม่เท่ากัน เป็นต้น โดยหลังจากนี้จะจัดทำรายงานเสนอไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป