การใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ด้วยสภาพการจราจรในเขตเมืองที่ค่อนข้างหนาแน่น และแน่นอนว่ายิ่งนิยมใช้ขับขี่หรือใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เกิดมลพิษและฝุ่นละอองจิ๋ว หรือ PM 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วย

         กฟผ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความพยายามจะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานใหญ่ ซึ่งนอกจาก กฟผ. จะมีการติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบนอาคารสูงแล้ว กฟผ. ยังมีแนวคิดสนับสนุนให้เกิด “วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กฟผ.” เพื่อหวังนำร่องให้เกิดการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 แทนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมัน เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามแนวคิดของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด PM 2.5

         สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้น จะใช้เวลาชาร์ตประจุไฟฟ้า 3–6 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดยสามารถวิ่งได้ประมาณ 80 กิโลเมตร ทำความเร็วได้ 50-80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่สูงมากนัก ทำให้มีความปลอดภัยกับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ และเสียง ซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

         กฟผ. ได้หารือกับกรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าหากจะนำรถรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 มาใช้เป็นรถขนส่งสาธารณะจะต้องมีการดำเนินการในด้านใดบ้าง เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย อีกทั้ง ยังได้หารือกับผู้แทนของวินมอเตอร์ไซค์ โดยรอบพื้นที่ กฟผ. ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และเห็นด้วยที่จะเดินหน้าโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคม

         สำหรับแนวทางเริ่มจากการกระจายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ไปตามวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 7 แห่ง โดยรอบพื้นที่ กฟผ. แห่งละประมาณ 2–3 คัน โดย กฟผ. จะช่วยดำเนินการในเรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อจดแจ้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นรถสาธารณะ ซึ่งผู้ขับขี่สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ไปชาร์จไฟได้ฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เบอร์ 5 ทุกคัน จะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร และ กฟผ. จะจัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กดเรียกไปรับได้ถึงที่

         ทั้งนี้ ในระยะแรกยังเป็นการดำเนินการเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัย มีระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหมาะสมของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ พฤติกรรมการใช้งาน ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นรถรับจ้างสาธารณะต่อไปด้วย