กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานชั้นนำด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ จัดงาน Future Energy Asia 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมด้านก๊าซและน้ำมัน พลังงานทดแทน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ในด้านพลังงานที่ยั่งยืนให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชนแวดวงพลังงาน เพื่อปรับตัวให้ตอบสนองต่อศักยภาพพลังงานสะอาดและพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะทำงาน Future Energy Asia 2020 เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงาน Future Energy Asia Exhibition & Conference 2020 หรือ Future Energy Asia 2020 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลก มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีกลางในภูมิภาคเอเซียสำหรับผู้นำด้านพลังงานได้มาหารือเชิงนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูล เพื่อร่วมกันบูรณาการการจัดการด้านพลังงานของภูมิภาคให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักธุรกิจด้านพลังงานให้มาพบปะหารือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนจัดการประชุมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยภายในงาน กฟผ. ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovate Power Solutions for a Better Life” พร้อมร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงวิชาการกับหน่วยงานด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ จึงหวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รองรับความมั่นคงและมั่งคั่งด้านพลังงานของประเทศในอนาคต

         งาน Future Energy Asia จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถา Ministerial Address “Driving the Energy Transition Marketplace and Providing Energy for All” ตามด้วย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมกล่าวปาฐกถา Thai Power Address “New Value Chain Creation in ‘Seamless Connectivity’ throughout Energy Hub of ASEAN and Beyond” โดย รมว.พน. มีกำหนดการเยี่ยมชมบูธ กฟผ. ซึ่งมีการนำเสนอผลงานใน 3 ส่วน คือ

         (1) Oil & Gas เป็นการนำเสนอโครงการนำเข้า LNG ของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี

         ( 2) Renewables จะนำเสนอแนวคิด A New Challenge for Hybrid Firm และ update โครงการ Hydro-floating Solar Hybrid Projects ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการตามแผน PDP 2018 รวมทั้ง นำเสนอ RE Integration Solutions ภายใต้โครงการ Microgrid Sandbox “EGAT-Energy Excellence Center (EGAT-EEC)” ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักกลาง และโครงการ EGAT E-Bike No.5 ตลอดจนนำเสนอบทบาทของ กฟผ. ในการสนับสนุนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน (Energy for All)

         (3) Transmission & Distribution เป็นการฉายภาพทิศทางของ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงทางพลังงานของชาติและเตรียมการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน (Power Trading Hub of ASEAN)

         นอกจากนี้ ภายในบูธนิทรรศการยังมี Talk Zone ซึ่ง กฟผ. ได้นำทัพผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ (1) LNG Shipper (2) Opportunity and challenge for Hydro–Floating Solar และ (3) EGAT Energy Excellence Center ซึ่ง กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนจัดงาน Future Energy Asia 2020 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ ก่อให้เกิดโมเมนตัม นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแห่งโลกอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป