ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนี้ หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกคนร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         เขื่อนสิรินธรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ส่งมอบชุด Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 12 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 48 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนรัชชประภามอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายวิศัลย์ วรรณวิจิตร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 70 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         เขื่อนวชิราลกรณมอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 7 ลิตร และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ซีซี จำนวน 300 ขวด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งาน และยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางสมชนก ภมร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

         เขื่อนสิริกิติ์มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เขื่อนสิริกิติ์ มอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย โรงพยาบาลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 กล่อง และโรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 กล่อง ในทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

         เขื่อนอุบลรัตน์มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ถุง ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์

         โรงไฟฟ้าวังน้อยสนับสนุนการทำงานแพทย์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้แทน กฟผ. มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 2 แกลลอน พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจำนวน 10 เครื่องและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้อย และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนวังน้อย โดยมีสาธารณสุขอำเภอวังน้อยเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา