กฟผ. มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นของจังหวัดนนทบุรี

         เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ปริมาณ 30 ลิตร เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 เสา และฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 2 ฉาก ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา สำหรับใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์โรงพยาบาลและโฆษกกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์หลักที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์หลักบางแห่งได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการถ่ายเทผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วมายังโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลศูนย์หลัก และเพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยอาการหนักรวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างเต็มที่ กฟผ. จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีธัญญาสำหรับการดูแลรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยในครั้งนี้

         ทางด้าน นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลศรีธัญญา และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ถือเป็นกำลังใจอย่างมากแก่บุคลากรทุกคน ซึ่งเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งสำหรับผู้ป่วยที่ได้มาพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเข้ามาพักฟื้นในภายหน้า

         สำหรับการให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลศรีธัญญาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท ที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้ให้การอนุมัติเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19