ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416

callcenter-14161416-fb-icon
1416-twitter-icon
 
DOWNLOAD
egat-1416-icon
Logo-1416-OL4-white-s
Logo-1416-OL4-yellow-s

itunes-app-icon playstore

 

ระบบบริการข้อมูล กฟผ. 1416
Welcome to EGAT Call center 1416 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลที่ให้บริการ 

 

สอบถามหรือแนะนำการให้บริการ 1416 โทร. 0-2436-1416
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ | พ.ร.บ. กฟผ.

callcenter-office


ชั้น 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกลาง กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

callcenter-history


กฟผ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส โดยเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ปี 2543

callcenter-objective


เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกฟผ. ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

callcenter-operate


  • จัดตั้งระบบ call center “ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416” ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ. สำนักงานกลางกฟผ. เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. โทร 02 436-1416