หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจพร้อมความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้า

         กฟผ. ส่งน้ำใจให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจล 100 ซีซี จำนวน 100 ขวด แอลกอฮอล์เจล 500 ซีซี จำนวน 108 ขวด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 15 แกลลอน ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 52 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 482 ชิ้น ชุดคลุมสีฟ้า 10 ชิ้น ที่กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ชุด ชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายวิศิษฎ์ ปฐมเจริญโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 75,000 บาท พร้อมด้วย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน กล่องอะคริลิกป้องกันเจ้าหน้าที่จากผู้ป่วย และฉากอะคริลิกกั้นในการทำหัตถการ จำนวน 5 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

         กฟผ. แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย โรงพยาบาลแม่เมาะ รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 48 ชิ้น ชุด PPE 12 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น โรงพยาบาลลำปาง รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 60 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น และ กล่องอะคริลิกป้องกันการกระจายเชื้อโรคจำนวน 10 กล่อง โรงพยาบาลเกาะคา รับมอบหน้ากากอนามัย 250 ชิ้น ทั้งนี้ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังได้เข้าติดตั้งแผงกั้นแบบอะคริลิกป้องกันการกระจายเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนอุบลรัตน์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบอาหารกล่อง จำนวน 40 กล่อง และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 8 แพ็ค เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านห้วยทราย ด่านตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และ ป้อมตรวจการ สภ.อุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำอาหารกล่อง จำนวน 85 กล่อง เพื่อแจกชุมชนในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด

         เขื่อนสิริกิติ์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 48 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 40 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าปลา โดยมี นพ.เสรี นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์