หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้ายังคงส่งมอบน้ำใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องไปยังประชาชน บุคลากรและหน่วยงานทางการแพทย์ โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเคียงข้างคนไทย ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         กฟผ. แม่เมาะสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์แผ่นเสริมและแผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามจุดให้บริการประชาชนภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป็นเงิน 56,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดสวมใส่ป้องกัน จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 60 ชุด Face Shield จำนวน 30 ชุด ฉากกั้นป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย แบบตั้งพื้น จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ฉากกั้นสำหรับตรวจวัดความดัน และซักประวัติ จำนวน 5 ชุด และอุปกรณ์เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จุดบริการ เจลล้างมือฆ่าเชื้อ จำนวน 5 ชุด พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

         กฟผ. สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือแพทย์ เทอร์โมสแกน เจลอนามัย เสื้อกราวน์กันน้ำ และรองเท้าบู๊ท มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมการสนับสนุนให้แก่ รพ.สต. ทั่วภาคเหนือรวมทั้งหมด 55 แห่ง โดยมีการมอบ ณ รพ.สต. ทั้ง 12 แห่ง

         เขื่อนบางลางสนับสนุน รพ.สต. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Forehead Thermometer) จำนวน 4 เครื่อง เจลอนามัย กฟผ. จำนวน 5 ลิตร ชุด cover all จำนวน 5 ชุด Face Shield จำนวน 3 ชิ้น ฉากกั้นสำหรับใช้งานจุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 ชิ้น และ Face Shield ที่ทางจิตอาสา กฟผ.เขื่อนบางลางจัดทำขึ้นเอง จำนวน 30 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี นายสันต์ เดะแอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเจาะ เป็นผู้รับมอบ ณ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

         เขื่อนจุฬาภรณ์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้แก่ กล่องคัดกรองวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 กล่อง ชุด PPE จำนวน 3 ชุด Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ที่กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 อัน และน้ำดื่ม “น้ำใจ” จำนวน 50 แพ็ค โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้แก่ กล่องคัดกรองวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 กล่อง ชุด PPE จำนวน 3 ชุด Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ที่กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 อัน และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 50 แพ็ค และมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับวัดป่าห้วยกุ่ม จำนวน 2 แกลลอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

         เขื่อนศรีนครินทร์ มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ วงศ์สารภี วิศวกรระดับ 11 เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพจาก จำนวน 580 ชุด โดยมี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี