รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางกรวยจัดขึ้น เพื่อแจกข้าวกล้องไข่เจียวและน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. หวังบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายอนุศักดิ์ เรืองชู ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และได้ร่วมแจกข้าวกล้องไข่เจียวและน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดโตนดและวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบข้าวสารและซอสปรุงรสเพื่อสนับสนุนการตั้งโรงทานอีกด้วย

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางกรวยจัดศูนย์โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชเพื่อช่วยเหลือประชาชนภายใต้ชื่อ กฟผ. สนับสนุนโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โดยได้จ้างผู้ประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ ปรุงอาหารและแจกข้าวกล้องไข่เจียวพร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ภายใต้การควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งวัดโตนดและวัดชลอเป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์โรงทานที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจะดำเนินการแจกข้าวกล้องไข่เจียวให้กับประชาชนทุกวันไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้