ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้มาโดยตลอด ทั้งการมอบทุนทรัพย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ กฟผ. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         เขื่อนสิรินธรจัดทำเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมนมัสการพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ร่วมหารือและจัดทำเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียน และวัดต่าง ๆ ซึ่งแจ้งความจำนงขอรับบริจาคจากวัดป่าศรีแสงธรรม ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

         เขื่อนวชิราลงกรณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 12 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 60 ชิ้น โดยมีแพทย์หญิง นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

         กฟผ.แม่เมาะมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 39 แพ็ค Face Shield จำนวน 300 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ”กฟผ. จำนวน 6 ขวด และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 6 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบให้แก่ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ โดยมีนายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลงาว อำเภองาว โดยมีนายแพทย์กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โดยมีพันโทนายแพทย์ ศุภชัย คูสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าบางปะกงมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายพลากร บุญห่อ วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าเเผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง อุปกรณ์เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ให้กับอำเภอบางปะกง เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางสาวสุกัญญา แตงเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะกง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

         เขื่อนบางลาง สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายกำซานี มะเร๊ะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 500 ขวด ให้กับอำเภอบันนังสตา โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา เพื่อใช้ในภารกิจสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา