กฟผ. มอบหน้ากากอนามัยนาโนชิงค์และถุงยังชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นหน้าด่านสำคัญในการคัดกรองก่อนคนเข้าสู่ประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับมอบสิ่งของจำเป็นจาก กฟผ. เพื่อนำไปมอบให้กับชาวจังหวัดหนองคายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้กำลังใจและผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปด้วยกัน โดยมี นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรวิทย์ สิทธิศาสตร์ ตัวแทนสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย ในฐานะผู้แทน กฟผ. ร่วมส่งมอบ ซึ่งถือเป็นการส่งมอบครั้งที่ 2 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย บริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จังหวัดหนองคาย สำหรับสิ่งของที่ กฟผ. มอบให้ชาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยนาโนชิงค์ จำนวน 200 ชิ้น ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 150 ขวด พร้อมเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 8 ชุด ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ สิ่งของทั้งหมดได้ขนส่งจากสำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมปล่อยขบวนรถดังกล่าว

         นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ที่ กฟผ. จัดตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย เพื่อรับและส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และ กฟผ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในจังหวัดหนองคายตลอดมา โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กฟผ. ได้ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวิกฤต COVID-19 ทั้งการดูแลด้านการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ระดมวิศวกร ทีมช่าง กฟผ. จากทั่วประเทศ ผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยมอบให้กับสถานพยาบาล เพราะ กฟผ. เชื่อมั่นเสมอว่าหากคนไทยร่วมมือกัน เราทุกคนจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา </p