จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมานั้น หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.

         กฟผ. แม่เมาะบรรจุถุง “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยบรรจุถุง “น้ำใจ” กฟผ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ. และกัลฟ์ มอบเงินบริจาคช่วยช้างแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และนายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ มอบเงินบริจาค ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.กัลฟ์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออาหารให้ช้างที่ไม่สามารถทำงานได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายบุญลือ ธรรมรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และนายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ผู้ใหญ่บ้านห้วยผักกูด และประธานชุมชนคนรักช้างแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ 1 ตู้ และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมอบถุงยังชีพ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสารและอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพภายใต้โครงการ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19” จำนวน 300 ถุง โดยมีนางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวผู้พิการ และครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตบางซื่อ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 21 ถุง ให้แก่คณะทำงานสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อต่อไป

         กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เจลอนามัยและหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวิชัย อาชวรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ นางมาลี ธรรมะธารีย์ หัวหน้ากองสำรวจ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดลั่นทม โดยมีนายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทั้งมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

         เขื่อนภูมิพล สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายสกล อักษรธนาวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 16 แกลลอน หน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรือนจำกลางตาก และสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก โดยมี นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตากและนางเพ็ญจันทร์ จันทรา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าลำตะคอง มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนจุฬาภรณ์ มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และหน้ากากผ้านาโน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ นายกษิณ วงศ์พนากร ช่างระดับ 9 และผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 840 ขวด และหน้ากากผ้านาโน กฟผ. จำนวน 420 ผืน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 7 หมู่บ้าน ของตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย บ้านทุ่งลุยลาย บ้านโนนศิลา บ้านร่องแว่ บ้านหนองหญ้าโก้ง บ้านน้ำทิพย์ บ้านหนองเชียงรอดเหนือ และบ้านหนองเชียงรอดใต้ (COVID-19) ณ ศาลากลางบ้านบ้านทุ่งลุยลาย

         กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบให้โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน นายกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 1 กองบำรุงรักษาสายส่ง นางนุชนาฏ พัทธนันทพงศ์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาระบบสื่อสาร กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม รับมอบ

         เขื่อนอุบลรัตน์มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 13 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอกระนวน 12 แห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายชัยบัญชาหงษ์กา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายวินัย ผลเกตุ หัวหน้าสำนักงานอ่าวไผ่ นายพิทยาพล พูนคำ ช่างระดับ 5 สังกัดโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์ เป็นผู้รับมอบ