จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้มาโดยตลอด ผ่านการมอบทุนทรัพย์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ตลอดจนให้การดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบหน่วยงาน กฟผ. เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         เขื่อนสิรินธร มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และนายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร ร่วมถวายเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับวัดในพื้นที่เขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดคูหาสวรรค์ (หลวงปู่คำคะนิง) วัดบ้านหัวเห่ว วัดบ้านหัวเห่วพัฒนา วัดบุบผาวัน วัดโขงเจียม เพื่อเป็นประโยชน์ในการลดการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนอุบลรัตน์จัดทำตู้ กฟผ. ปันสุข ช่วยเหลือชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมจัดทำตู้ กฟผ. ปันสุข และ นำไปติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภออุบลรัตน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนรัชชประภา มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตู้ โรงพยาบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ตู้ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ตู้ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 โรงพยาบาลฯ ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสท้าน ช่วงโสม วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง นายสำรวม ธรกิจ วิศวกรระดับ 9 สำนักงานเชียงใหม่ กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก 1 ตู้ และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ 1 ตู้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน และ ขนาด 459 ซีซี จำนวน 10 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน รับมอบ ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาล นอกจากนี้ นายสำรวม ธรกิจ และนายธงชัย ดิษยเดช ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง กองบำรุงรักษาสายส่ง มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ. แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ (สบ.5) หน.ดร.รพ.ตร. โรงพยาบาลดารารัศมี รับมอบ ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาล

         กฟผ. แม่เมาะ มอบหน้ากากผ้าให้หน่วยงานราชการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากผ้า กฟผ. ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง (มทบ.32) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำปางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนอุบลรัตน์ มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทน กฟผ. มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางมัลลิกา คุณชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล นางพิกุลทอง ลุนสำโรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ร่วมรับมอบ

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนโครงการรถกาชาดปันสุข เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงาน มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการรถกาชาดปันสุข ต้านภัยโควิด จำนวน 5,000 บาท ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน เกลือ จำนวน 5 กระสอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 กล่อง ขนม จำนวน 2 กล่อง และนม จำนวน 4 แพ็ค ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอสามเงา เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา และนางอภิวรรณ ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

         เขื่อนบางลางสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาววาทิตรัตน์ ศรีทอง พยาบาลปริญญาระดับ 7 แผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนรัชชประภา กองบริหารสถานพยาบาลภูมิภาค ฝ่ายแพทย์ และอนามัย มอบหน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ ให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา จำนวน 200 ชิ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันนังสตา เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ. มอบของที่ระลึก และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ เอี่ยมสมสุข หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง นายบุญทิ้ง เก้าวงษ์วาน ช่างระดับ 8 นายสุรชัย ภักดี ช่างระดับ 5 และผู้ปฏิบัติงาน เข้าพบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด มอบของที่ระลึก กฟผ. และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เพื่อเป็นการขอบคุณที่ บริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมสาย OPGW (Optical Ground Wire) ชำรุดขาดเนื่องจากฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV พระนครใต้-ธนบุรีใต้

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขนและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิก จำนวน 1 ชิ้น เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 180 ซีซี จำนวน 40 ขวด และหน้ากากอนามัยผ้านาโนซิงก์ออกไซด์ จำนวน 40 ชิ้น โดยมีนางเพ็ชร หงษานุภรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ รพ.สต.บางเขน และสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี