006


      "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย" 

 


   

รายละเอียดเพิ่มเติม นักศึกษาฝึกงาน    (ระยะเวลาการรับแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน วันนี้ - 28 ธันวาคม 2561)    07/11/2561  new

             

 รับสมัครงานบุคคลภายนอก ปี 2561

 รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2561 


  

 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่