Black Ribbon

006

ประกาศรับสมัครงาน

        "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"         

  

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราท้องถิ่น ปี 2560

     • รับสมัครงานอัตราท้องถิ่น ประจำปี 2560 07/06/2560 new

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราคนพิการ ปี 2560

     • การรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราคนพิการ ประกาศฯ ปรับปรุง ณ วันที่ 20/04/2560  

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ อัตราคนพิการ 29/05/2560

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค ปี 2560

     • การรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค 22/06/2560 new

     • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผ่านการตรวจสุขภาพ ให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง ปี 2560 20/06/2560 new

 

     

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 
 
footer3