Black Ribbon

  006

ประกาศรับสมัครงาน

        "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"           

         ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การหลอกลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงานกับ กฟผ.

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2560

     • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 22/02/2560 new

     • การรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค 16/01/2560  

     • คำถามที่พบบ่อยในการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานปี 2560 11/01/2560

     • ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560 23/12/2559

 

 รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2559

       -  การเตรียมตัวทำหลักฐานประกอบการจ้าง
       -  เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการทำหลักฐานประกอบการจ้าง
       -  ข้อมูลสำคัญที่ต้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.1)

 

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2559 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผ่านการตรวจสุขภาพ ให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง

        - ตำแหน่งคนชำนาญงาน 08/12/2559 

     

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 
 
footer3