การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง” โดยจัดการแข่งขันประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "มหัศจรรย์ลำตะคอง" จัดส่งเป็นภาพชุดจำนวน 5 ภาพ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารมุมมองใหม่จาก 30 ช่างภาพมืออาชีพ โดยมีนางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน

 

ผลการประกวดภาพถ่าย “Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง” มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : ธนเดช มรรคทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : สันติ เศษสิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล

รางวัลชมเชย :