กฟผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทย ร่วมออกบูทแนะนำศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ และการเข้าชมวิถีใหม่แบบ New Normal ในงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ซึ่งเป็นงานนำเสนอสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA แสดงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามแนวทางป้องกัน COVID-19

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ ในฐานะผู้แทน กฟผ. และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

         สำหรับตรามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) นั้น เป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงานและมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับสถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA กว่า 5,000 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ททท. จึงจัดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ขึ้นโดยได้รวบรวมสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA อาทิ โรงแรมและที่พัก สุขภาพและความงาม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ และอื่น ๆ จำนวนกว่า 100 แห่ง มาร่วมออกบูทนำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมเวิร์กชอปสินค้าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ และ ททท. ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ th.socialgiver.com รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริม การขายกับสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกด้วย

         ภายในงานดังกล่าว กฟผ. โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมออกบูทนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ทั้งในพื้นที่สำนักงานกลางและศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งล้วนแต่ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นการเข้าชมวิถีใหม่แบบ New Normal ที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ฯลฯ อีกทั้งยังมีการนำเสนอกิจกรรมที่เตรียมจะจัดขึ้น นั่นคืองาน ‘หลงเสน่ห์บางกรวย’ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในชุมชนโดยรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง

         ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวไทยอยู่ในระดับปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ New Normal พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อไป #มั่นใจเที่ยวไทยไปกับ SHA