ข่าว Highlight

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และ ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)

 

2564

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2564) + (รวมเงินมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของ Covid-19)

2564 electricity cost comp covid19

 

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2564)

2564 electricity cost comp

 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2564)

2564 electricity cost structure

 

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ม.ค.-มิ.ย. ปี 2564)

2564 electricity cost retail by customers inc ft

 

2563

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2563) + (รวมเงินมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของ Covid-19)

2563 electricity cost comp covid19

 

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2563)

2563 electricity cost comp

 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2563)

2563 electricity cost structure

 

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2563)

2563 electricity cost retail by customers inc ft

 

2562

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2562)

electricity cost comp

 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2562)

electricity cost powerplant 2562

 

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2562)

electricity cost retail by customers inc ft 2562