เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 กฟผ. ส่งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 500 แพ็ค (จำนวน 6,000 ขวด) ให้กับโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา และได้ร่วมกับนายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ลงพื้นที่ส่งมอบ น้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง และตำบลหน่องสาหร่าย ที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดท่ามะนาว จากนั้นได้นำน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ไปมอบให้กับผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุอุทกภัยในครั้งนี้