นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ประธานในการประชุม 3 การไฟฟ้า ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ “HR in the New Normal Age” จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โดยมี นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) นายมนต์ชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา

         สำหรับการประชุม 3 การไฟฟ้า ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการไฟฟ้าแต่ละแห่งจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในปี 2563 กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลทั้ง 3 การไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ การเชื่อมความสัมพันธ์ของ 3 การไฟฟ้า ได้มีการทำกิจกรรมปลูกปะการังร่วมกัน ณ หาดสอ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของ กฟผ. เป็นผู้นำปะการังไปวางใต้ทะเลด้วย และในปี 2564 กฟภ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป