เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 300 กล่อง กล่องละ 180 ซอง โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จะทำการส่งมอบ ถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 2,000 ชุด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก 700 กล่อง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอีก 3 จังหวัด ผ่านศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส สงขลา และยะลา โดยถุงยังชีพและบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูปที่ได้ส่งมอบตลอดทั้งสองวันนี้ จิตอาสา กฟผ. ได้ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

         สำหรับถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ จะทำการแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ ความกดอากาศต่ำ ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในหลายพื้นที่ อีกทั้งที่ผ่านมานี้ กฟผ. ยังได้ให้ความช่วยเหลือโดยส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” ไปแล้ว จำนวน 2,600 ชุด ให้แก่ 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และยะลา อีกด้วย