จังหวัดยะลา ร่วมกับ กฟผ. ระดมช่างจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ทีมช่างชุมชนอาสา และทีมช่างจากหน่วยงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ำลด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดยะลา พร้อมเตรียมขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ดร.สรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคใต้ ตลอดจนทีมช่างชุมชนอาสา ร่วมในพิธี ณ ที่ทำการสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

         สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ช่างชุมชนอาสาพื้นที่ และ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โรงไฟฟ้าภาคใต้ โรงไฟฟ้าจะนะ เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง จัดส่ง ทีมช่างไฟฟ้าเข้าฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา

         โดยทีมช่างไฟฟ้าได้เข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟ รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอบันนังสตา โดยวางแผนการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิต ได้ตามปกติ หมดกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังจะขยายผลเข้าฟื้นฟู ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อไปอีกด้วย