เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ "พลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน"ที่ กฟผ. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ระหว่างปี 2562 - 2563 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.–ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่มีภูมิลำเนารอบเขต/เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่นั้น ๆ กับ กฟผ.จำนวน 134 คน ถึงแนวทางการลงเก็บข้อมูลจริงด้านพื้นที่ โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะลงพื้นที่ไปชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และจะสื่อสารในการประชุมส่วนราชการอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่น้อง ๆ นักศึกษาในโครงการจะทยอยเริ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล