กฟผ. เตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” ร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนองนโยบายภาครัฐ และ COP21 พร้อมเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้

         นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ตระหนักและ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพอากาศ ผ่านกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ปี 2559-2569 ด้วยยุทธศาสตร์สร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยกำหนดแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศของ กฟผ. (EGAT Air TIME) เพื่อจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Air Quality & Climate Change) ดังนั้น เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองทางอากาศเป็นวาระแห่งชาติ และเป้าหมายว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) กฟผ. จึงได้เดินหน้าพร้อมจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลคุณภาพอากาศ อันจะนำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

         โดยในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้ กฟผ. ได้เตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม กับภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่อว่า “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ แก่สาธารณชน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในเวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1) พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ เพื่อการบริหารจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมระหว่าง 4 หน่วยงานพันธมิตร ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 3 เวลา 10.10-10.25 น. และ 2) งานประกาศเจตนารมณ์ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องออดิทอเรียม โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังงานและอากาศ โอกาสชีวิตที่ยั่งยืน” โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน การบรรยายเรื่อง “อดีตถึงปัจจุบัน กฟผ. มุ่งมั่นสร้างพลัง แห่งความสุข” โดยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. และ “นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ” โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงยังมีการเสวนาและร่วมประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. และรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ว่าการ กฟผ. โดยมี ดารานักแสดงชื่อดัง เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งยังมีการออกบูธนิทรรศการและนวัตกรรมการ จัดการพลังงาน คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วย

         นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวจะมีการเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบไวรัลท้าชาเลนจ์ ให้ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมสนุกกัน โดยเชิญชวนให้ทุกคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในธีมลดฝุ่น และร่วมลุ้นรับรางวัล เครื่องฟอกอากาศและเครื่องวัดฝุ่น โดยโพสต์ภาพหรือวิดีโอคลิปวิธีลดฝุ่นของตนเองในช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมแท็กเพื่อน ๆ ให้มาร่วมเล่นเพื่อแชร์ไอเดียสนุก ๆ ไปด้วยกัน โดยสามารถติดตามกติกาและวิธีเล่นเพิ่มเติมได้ในวันที่ 4 มีนาคม พร้อม ๆ กันกับการเปิดตัวโครงการ งานนี้ดารานักแสดง ชื่อดังอย่างติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี และแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ก็จะมาร่วมท้าชาเลนจ์ไปกับทุกคนด้วย

         “ขอเชิญชวนพี่น้องชาว กฟผ. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่นมั่นและตั้งใจ ที่พวกเราชาว กฟผ. จะเดินหน้าไปด้วยกัน ร่วมป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้โลกของเราน่าอยู่ มากยิ่งขึ้น” นายจรัญ คำเงิน กล่าวเชิญชวน