การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ The International REC Standard (I-REC) เชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาออนไลน์ “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกตลาดใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ irecissuer.egat.co.th