แอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศและติดตามจุดความร้อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า โดยเปิดตัวให้ใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแอปฯ นี้กันค่ะ

         แอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้รู้เท่าทันและบริหารจัดการธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยเราสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศรวมทั้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าผ่านจุด Hot Spot ที่แสดงสัญลักษณ์ขึ้นในแผนที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันได้อย่างทันท่วงที คราวนี้ทุกคนก็น่าจะหายห่วงเพราะเราสามารถติดตามสถิติการเกิดจุดความร้อนและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งรับมือกับคุณภาพอากาศในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานปริมาณจุดความร้อนในแต่ละพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดพื้นที่ลุกไหม้ในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าในจังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจุดความร้อน

ข้อมูลคุณภาพอากาศ

         คุณจักรพงศ์ สุทธิพงศ์ นักคอมพิวเตอร์ระดับ 6 แผนกวิชาการสิ่งแวดล้อมเหมือง กองสิ่งแวดล้อมเหมือง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ ผู้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ กล่าวว่า ขณะนี้ แอปพลิเคชัน Lampang Hotspot ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกที่มีการเปิดให้ใช้ แอปฯ จะแสดงข้อมูลจุดความร้อนตามวันและเวลาที่ตรวจพบ พื้นที่ที่พบ ละเอียดถึงระดับพิกัด ละติจูด ลองติจูด และประเภทพื้นที่ โดยจะแสดงวันละ 2 ครั้ง คือเวลา 00.00 – 02.00 น. และเวลา 12.00 – 14.00 น. ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกรมป่าไม้ ในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพอากาศจะแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ตามวันเวลาสถานที่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมงตลอดทั้งวัน

จำนวนจุด Hotspot สะสม

ข้อมูลพยากรณ์ลม

         สำหรับฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้น คือ สามารถแสดงข้อมูลพยากรณ์ลมล่วงหน้าได้ถึง 16 วัน และ ดูกราฟแสดงจำนวนจุด Hotspot สะสมได้ โดยข้อมูลพยากรณ์ลมล่วงหน้านั้นได้ข้อมูลมาจากดาวเทียม NOAA โดยแอปฯ จะแสดงการพยากรณ์วันละ 4 ครั้ง ในทุกๆ 6 ชั่วโมง สามารถใช้วิเคราะห์แนวทางในการดูทิศทางของฝุ่นละออง ว่าจะกระจายไปทางไหน ทำให้เราเตรียมตัวในการป้องกันฝุ่นได้ และการแสดงกราฟจุด Hotspot สะสมนั้นสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ Google Play หรือ ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ http://mmmenv.egat.co.th/egatmmm/web/ และตอนนี้กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับระบบ iOS

         ทีมป้องกันไฟป่า กฟผ. แม่เมาะ ได้นำแอปพลิเคชัน“Lampang Hotspot” มาใช้ในการเฝ้าระวังดับไฟป่าโดยจะเข้าพื้นที่ไปตรวจตราตามจุดความร้อนที่ปรากฏในแอปฯ และยังใช้เก็บสถิติเพื่อสร้างแนวกันไฟ โดยกล่าวว่า “แอปพลิเคชัน Lampang Hotspot มีประโยชน์อย่างมากในการเก็บสถิติย้อนหลังว่ามีการเกิดไฟป่าในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแนวกันไฟ ช่วยยับยั้งไฟป่าและเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า โดยแนวกันไฟจะกั้นไฟที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นและช่วยลดปัญหาหมอกควันได้”

         นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของคน กฟผ. ที่นอกจากจะมีคนที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าแล้ว ยังมีพี่ๆ อีกหลายคนที่สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคมอีกด้วยค่ะ

เรื่อง : ภัทรมน อนุทรงศักดิ์ กองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ