เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 57 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี

         โดยในช่วงเช้า มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเขื่อนภูมิพล และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาสิริชล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 300,057 ตัว ณ บริเวณสะพานปิงพิพรรธน์ พิธีมอบทุนการศึกษา โดย เขื่อนภูมิพลสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โรงเรียนละ 15,000 บาท มูลนิธิเขื่อนยันฮีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเด็กกำพร้าและยากจน จำนวน 1,050,000 บาท อีกทั้ง เขื่อนภูมิพลและชมรมปลาบึกเขื่อนภูมิพล มอบทุนสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดตาก ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 100,000 บาท และ 40,000 บาท เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำ

         สำหรับในปีนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 50 คน โดยมี การถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

         การจัดกิจกรรมครบรอบ 57 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนี้ นอกจากเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในอดีตแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอด 57 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งตระหนักเสมอว่าเขื่อนภูมิพลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างสรรค์สังคม ให้เจริญก้าวหน้า พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน