นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ. ได้เข้าร่วมโครงการ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนำเขื่อนที่มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกองค์กรและประชาชนได้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือพักผ่อนในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม สอดรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ล่าสุดขณะนี้ กฟผ. เตรียมส่งเขื่อน 9 แห่ง สมัครขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แนวทางการดำเนินการเรื่องผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

         นายประเสริฐ อินทับ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองและป้องกันในจุดติดต่อนักท่องเที่ยว จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งจุดสแกนไทยชนะ ตลอดจนทำความสะอาดในจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เล็งเห็นว่าหากหน่วยงาน กฟผ. ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ก็จะเป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย โดยสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ถือว่าผ่านมาตรฐาน Safe Travels Stamp-World Travel & Tourism Council (WTTC) เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการบ้านพักรับรอง ร้านอาหาร รวมถึงสนามกอล์ฟของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น

         สำหรับเขื่อนของ กฟผ. ที่ยื่นขอรับมาตรฐาน SHA 9 แห่ง ได้แก่ 1. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 2. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 4. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 5. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 6. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 7. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 8. เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 9. เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา โดยประเภทที่ขอมาตรฐาน SHA ได้แก่ 1. ร้านอาหาร 2. ที่พักและสถานที่จัดประชุม 3. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (สนามกอล์ฟ) โดยแต่ละเขื่อนจะพิจารณาส่งสมัครตามความพร้อมในแต่ละประเภท

         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของโครงการ SHA สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนการสมัคร แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ ชฟม. ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม e-Meeting

         อนึ่ง เขื่อนของ กฟผ. ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่งมีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา