กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 เครื่อง พร้อม Server 1 เครื่อง ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสนามฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี

         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น M73z จำนวน 53 เครื่อง และ Server ยี่ห้อ Dell รุ่น PowerEdge R620 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทุรี

         นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และ Server เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการขึ้นทะเบียนประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน โดยในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ จะทำการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนในสนามฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรีเป็นครั้งแรก ซึ่งนำร่องรองรับบริการประชาชน 6,000 คน ทั้งนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดทั้งปี 2564 ในสนามฉีดวัคซีนฯ ของจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต วัดไทรใหญ่ และ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

         สำหรับการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ. เพื่อใช้งานชั่วคราวที่ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี