เครื่องจักรขนาดใหญ่มหึมาของโรงไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าอยู่เสมอ วันนี้ ENGY จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในกระบวนการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นั่นคือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ด้วยสูตรเคมีภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ EGATreat ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยว่า การปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีส่วนสำคัญอย่างไรในการผลิตกระแสไฟฟ้า ENGY จะช่วยไขข้อข้องใจทั้งหมดให้ทุกคนได้ทราบกันเลย

          “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ในหลายกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม สำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำ ต้องนำน้ำมาต้มในหม้อน้ำจนเดือดกลายเป็นไอน้ำ และนำไอน้ำไปใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นไอน้ำจะถูกควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูง จึงต้องใช้น้ำอีกส่วนหนึ่งจากระบบหอหล่อเย็นมาแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อปรับลดอุณหภูมิลง และนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดใหม่อีกครั้ง หรือปรับคุณภาพสู่ความสมดุล เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ “น้ำ” จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์

          พี่โชษิตา สุขสะอาด หัวหน้าแผนกวางแผน กองแผนงาน ฝ่ายเคมี เล่าให้ ENGY ฟังว่า น้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากแร่ธาตุ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงต้องดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน ในอดีตผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเคมียังไม่มีองค์ความรู้ด้านการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามากนัก จึงต้องซื้อสูตรเคมีภัณฑ์เข้ามาผสมในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ แต่ไม่มีสูตรเคมีภัณฑ์ไหนที่สามารถตอบโจทย์ครอบคลุมทุกโรงไฟฟ้าและคุณภาพน้ำได้ มักเกิดปัญหาทั้งด้านการใช้งาน ประสิทธิภาพ และราคาที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเคมีร่วมกันคิดค้นวิจัย และพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานเอง ภายใต้ชื่อ EGATreat (เอ็กก้าทรีท)

          EGATreat ได้รับการพัฒนาสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายมากขึ้นทุกๆปี สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมสำหรับน้ำในแต่ละระบบของโรงไฟฟ้า โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ค่อยๆสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของผู้ปฏิบัติงาน จนปัจจุบัน EGATreat กลายเป็นสูตรเคมีภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรเคมีภัณฑ์ 4 Series ได้แก่

          1. EGATreat P series ใช้สำหรับระบบผลิตน้ำใส ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยใช้เคมีภัณฑ์ EGATreat P100 และ EGATreat P200 ซึ่งจะทำให้น้ำเกิดการตกตะกอนของสารต่าง ๆ จนได้น้ำในระบบที่เป็นน้ำใสที่จะนำไปใช้ในกระบวนอื่นต่อไป เช่น การนำไปผลิตเป็นน้ำบริสุทธิ์และผลิตเป็นน้ำสำหรับใช้ระบบหม้อน้ำ เป็นต้น

          2. EGATreat R series ใช้ในระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis) ประกอบไปด้วย EGATreat R100 , EGATreat R200, EGATreat R300, EGATreat R400 ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ เช่น ป้องกันการเกิดจุลชีพ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบ ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

          3. EGATreat F series & B series ใช้ในระบบหม้อน้ำ ประกอบไปด้วย EGATreat F100, EGAT F200 EGATreat B100 ทำหน้าที่ป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาการกัดกร่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบหม้อน้ำ อันจะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถเดินเครื่องต่อไปได้

          4. EGATreat C series ใช้ในระบบหล่อเย็น ประกอบไปด้วย EGATreat C100 EGATreat C200 EGATreat C300 โดยในกลุ่ม C series นั้น ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ซึ่งต้องใช้คุณภาพน้ำแต่ละที่ นำมาคิดค้นออกแบบสูตรการใช้งาน ตามข้อจำกัดของแต่ละโรงไฟฟ้าและผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถป้องกันปัญหาการเกิดตระกรันและการกัดกร่อน รวมทั้งยังสามารถยับยั้งการเกิดจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          การเลือกใช้ EGATreat เพื่อดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในแต่ละสูตรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักเคมี เป็นผู้ดูแลกระบวนการดังกล่าวด้วย ซึ่งต้องมีการติดตามผลลัพธ์ วิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังจากการใช้งานแล้วว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ หรือต้องแก้ไขอย่างไร โดยใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เพื่อดูแลให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องจักร อันเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่อง

          ENGY ได้พามาไขข้อข้องใจด้านการดูแลปรับปรุงน้ำ โดยใช้ EGATreat สูตรเคมีภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยในกระบวนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ENGY รู้สึกว่า เป็นการคิดค้นที่น่าภาคภูมิใจ และนับเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าสร้างความสุขให้กับคนไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ ยิ่งไปกว่านั้นพี่ ๆ ยังบอก ENGY อีกว่า ฝ่ายเคมี กฟผ. ยังได้เปิดรับการให้บริการผลิตสูตรเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการใช้งานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงเพิ่มประสิทธิการของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ฝ่ายเคมีมีความพร้อมและไม่หยุดที่จะพัฒนางานบริการในทุก ๆ ด้าน โดยปัจจุบันได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ฯ ณ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับงานบริการที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยครับ สามารถติดต่องานบริการเคมีได้ผ่านเพจ Facebook : Chemistry Laboratory Center-EGAT หรือ โทร 081- 4514240 ในวันและเวลาราชการ ENGY ขออนุญาตฝากงานบริการด้านเคมี ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ