นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เปิดเผยว่า กฟผ. เตรียมเปิด “ENGY Shop” บนฟีเจอร์ “D Market (Digital Commerce Platform)” บนแอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' ของธนาคารกรุงไทย แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ของดีมีเรื่องเล่า” ที่สนับสนุนให้ผู้ขายเข้าไปเปิดร้านค้าออนไลน์ของตนเอง เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยเรื่องราว ที่น่าสนใจ โดยใน “ENGY Shop” นั้น กฟผ. นำของดีของเด่นจากชุมชนโดยรอบพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้ามาวางจำหน่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีร้านค้าสหกรณ์ กฟผ. เป็นผู้บริหารจัดการร้าน ร่วมกับฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ทั้งนี้ ยังเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นจากฐานลูกค้าของแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ มากกว่า 16 ล้านคน เบื้องต้น นำร่องจำหน่ายสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ 1. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 2. น้ำพริกเผาลำไย 3. กล้วยขันหมาก และ 4. ข้าวหอมมะลิ 105 มาให้ทุกคนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายเพียงปลายนิ้วอีกด้วย ซึ่ง D Market และ “ENGY Shop” พร้อมเปิดตัวในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้