กฟผ. มอบกล่องบรรจุวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์-อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง 1,000 ใบ และสิ่งของที่ใช้ดูแลผู้ป่วย ในโครงการ "ด้วยความห่วงใย จากใจ กฟผ." (สำหรับผู้ป่วยติดเตียง) ซึ่งได้รับจากการบริจาคเป็นเงินและสิ่งของจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเงินสนับสนุนของ กฟผ. เพื่อส่งต่อความห่วงใยถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนรอบสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

         เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. มอบกล่องบรรจุวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1,000 ใบ พร้อมสิ่งของที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับความชื้นและกันเปื้อน หน้ากากอนามัยในโครงการ "ด้วยความห่วงใย จากใจ กฟผ." (สำหรับผู้ป่วยติดเตียง) ให้แก่นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต นางกัญมณี เดชประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอบางกรวย และผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุขจาก อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป ณ ล็อบบี้ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยพิธีมอบดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของ จ.นนทบุรี อย่างเคร่งครัด

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้รวบรวมเงินบริจาคจากความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานสมทบร่วมกับเงินสนับสนุนจาก กฟผ. เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับความชื้นและกันเปื้อน ยาชุดสามัญประจำบ้าน ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้น บรรจุในกล่องพลาสติก 1,000 ใบ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังได้บริจาคเป็นสิ่งของสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย เพื่อส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยติดเตียงในครัวเรือนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้

         สำหรับกล่องบรรจุวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง และสิ่งของที่ผู้ปฏิบัติงานได้บริจาค จะนำไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตดุสิต และชุมชนใน จ.นนทบุรี ได้แก่ อำเภอบางกรวย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางไผ่ รพ.สต.วัดโชติการาม รพ.สต.บางเลน รพ.สต.ไขแสงกำเนิดมี และ รพ.สต.ตลาดขวัญ ต่อไป