เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องที่ 1 และ 2 ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 สามารถจ่ายไฟเข้าระบบตามแผน รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

20131126-01

          วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2556) นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นประธานพิธีขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 โดยมี นายวันชัย ภู่เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 นายวิชาญ ศิริกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และบริษัทกิจการร่วมค้า ร่วมในพิธี ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 768.9 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 250.65 เมกะวัตต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดกำลังผลิต 267.6 เมกะวัตต์ เริ่มก่อสร้างโดยตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ทำฐานแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวอาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ จนสามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องที่ 1 (GTG 41) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องที่ 2 (GTG 42) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG 40) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 หลังจากติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวทั้งหมดแล้ว จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น ๆ อาทิ อุปกรณ์ประกอบด้านเครื่องกล อุปกรณ์ประกอบด้านไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบด้านควบคุมและเครื่องมือวัด เป็นต้น

          สำหรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องที่ 1 (GTG 41) สามารถเริ่มเดินเครื่องได้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งหลักของ กฟผ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องที่ 2 (GTG 42) เริ่มเดินเครื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งหลักของ กฟผ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG 40) นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องได้ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2557 และพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งหลักของ กฟผ. ประมาณวันที่ 4 มกราคม 2557

          ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2564 (PDP 2007: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าของระบบ โดยโครงการฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2557