กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT จาก 50 รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิก ICTSEC พร้อมแสดงศักยภาพด้าน ICT ของ กฟผ. โดยเฉพาะเรื่องการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยแห่งที่ 2 ที่ได้รับใบรับรอง ISO/IEC 29110 รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “EGAT WATER” และเทคโนโลยีระบบควบคุมกำลังผลิตไฟฟ้า

20140728-01

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายบุญชัย อุ่นขจรวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชผท.) เป็นผู้แทน กฟผ. ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) ประมาณ 80 คน ซึ่งนำโดยนายศิริพงษ์ วิชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธาน ICTSEC ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของ กฟผ. ณ หอประชุมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ บางกรวย นนทบุรี

          นายบุญชัย อุ่นขจรวงศ์ ชผท. เปิดเผยว่า เนื่องด้วย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC)ได้จัดกิจกรรม “Open House” ให้กับหน่วยงานที่เป็นสมาชิก ICTSEC ประมาณ 50 รัฐวิสาหกิจ โดย กฟผ. ซึ่งเป็นสมาชิกของ ICTSEC และมี ชผท.ดำรงตำแหน่งรองประธาน ICTSEC ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับสมาชิก ICTSEC ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟผ. พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จึงได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)ของ กฟผ. ที่น่าสนใจ อาทิ “ISO/IEC 29110 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาตรฐาน” โดยแผนกพัฒนาระบบงานสายงานกลาง และแผนกบริการระบบสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) “ระบบโทรมาตร On Mobile” โดยแผนกพัฒนาระบบงานสายงานหลัก อวท. และ “ระบบควบคุมกำลังผลิตไฟฟ้า” โดยแผนกปฏิบัติการควบคุม 5 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (อคฟ.)

          ชผท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้นำระบบงานบริหารทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ และระบบงานตรวจสอบภายใน เข้าขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับใบรับรองการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 จากมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และผ่านการตรวจประเมินพร้อมได้รับใบรับรอง ISO/IEC 29110 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 (ใบรับรองมีอายุ 2 ปี) ซึ่งถือว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งที่ 2 ของประเทศ ที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว

          ขณะที่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบโทรมาตร On Mobile เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนของ กฟผ. ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) นั้น ได้มีการริเริ่มในช่วงต้นปี 2557 จากนั้นมีการพัฒนาจนแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2557 และสามารถเริ่มดาวน์โหลดไปใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Apps Store ได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “EGAT WATER” ส่วนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android คาดว่า จะสามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2557