กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแล ระวัง และรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รณรงค์ไม่จุดโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง มุ่งลดความเดือดร้อนและความสูญเสียจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง สาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ประชาชนมักจะจุดปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ กฟผ. จึงขอความร่วมมือประชาชนในการดูแล และระมัดระวัง ไม่ปล่อยโคมลอยในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องตลอดเวลา

         นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัด และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเพื่อนำระบบเข้าใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความเดือดร้อน ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

         “กฟผ. จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลระวัง และรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติ และอยู่ในการบำรุงรักษาของ กฟผ. หากมีข้อสงสัย พบเหตุ เกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416 หรือ โทร. 191” รองผู้ว่าการระบบส่ง กล่าวทิ้งท้าย