ปิดฉากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 สนามสุดท้าย ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ได้ 3 เจ้าฝีพายครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทีมชมรมเรือพายราชนาวี ได้ถ้วยในประเภทเรือกรรเชียงสากล ส่วนทีมชมรมเรือพายจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในประเภทเรือแคนู/คยัค และทีมชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในประเภทเรือยาว

         นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล – ปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (EGAT King’s Cup Rowing and Canoeing Thailand Championships 2014) ซึ่ง กฟผ. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการแข่งขันฯ ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี คือในปี 2557, 2558 และ 2559 เป็นเงินกว่า 18,900,000 บาท สำหรับการแข่งขันได้จัดในรูปแบบ tournament โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ เรือกรรเชียง หรือ Rowing เรือแคนูคยัค หรือ Canoe Sprint และประเภทเรือยาวทั้งเรือประเพณี Traditional Boat และเรือยาวมังกร หรือ Dragon Boat ระยะทาง 200 เมตร 500 เมตร และ 1,000 เมตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬาเรือพาย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเขื่อนและน้ำ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

         การแข่งขันในรูปแบบ tournament นี้ แข่งขันกันทั้งหมด 3 สนาม สนามที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 สนามที่ 2 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 และสนามสุดท้าย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม เพื่อชิงความเป็นเลิศในสนามสุดท้าย โดยทีมที่สามารถครองเจ้าเหรียญทองได้ในแต่ละประเภทกีฬา จะได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล สำหรับการแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศที่เขื่อนภูมิพล ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเรือพายจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันอย่างเนืองแน่น ไม่แพ้ 2 สนามที่ผ่านมา โดยนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันในสนามสุดท้ายนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 821คน มาจาก 27 ชมรม

         ผลการแข่งขันในสนามสุดท้าย ณ เขื่อนภูมิพลแห่งนี้ ทีมที่มีคะแนนรวมสะสมสูงสุดทั้ง 3 สนาม สามารถคว้าชัยเป็นเจ้าเหรียญทอง ในประเภท เรือกรรเชียงสากล ได้แก่ทีมชมรมเรือพายราชนาวี ,ประเภทเรือแคนู/คยัค ได้แก่ ทีมชมรมเรือพายจังหวัดกรุงเทพมหานคร และประเภทเรือยาวประเพณี ได้แก่ทีมชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลในแต่ละประเภทอีกรางวัลละ 50,000 บาท ปิดฉากการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 อย่างเป็นทางการ

         นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ซึ่งเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจการของ กฟผ. ซึ่งเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก นอกจากจะใช้ประโยชน์หลักเพื่อการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การเกษตร การประมงและการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสชมทัศนียภาพอันสวยงาม อีกทั้งศักยภาพของอ่างเก็บน้ำยังสามารถใช้สนามแข่งขันกีฬาเรือพาย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และกีฬาในท้องถิ่นอีกด้วย