กราฟและสถิติ

section-highlight-stat-capacity

กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-stat-generation

การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า 

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-stat-fuel-consumption

การใช้เชื้อเพลิง

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-stat-transmission

ระบบส่งไฟฟ้า

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-stat-sale

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-stat-reservoir

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]

 

section-highlight-elec-need

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

[กราฟล่าสุด] [สถิติรายปี]